Soy como acción disyuntiva de fui

video installation / variable measures

Pontevedra (ES) 2017
selected on final degree exhibition Do final e do Comezo. Pazo da Cultura (Pontevedra, 2017)